Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν.

Περισσότερες πληροφορίες