Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Σομαλίας.

ΑΠΚ – ΣΟΜΑΛΙΑ(19)