Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ έναντι προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων & οντοτήτων στο Αφγανιστάν.

Περισσότερες πληροφορίες