Η αποδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,8 μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ).

Περισσότερα