Στα πλαίσια των διεκδικήσεων του ΚΕΒΕ σε ότι αφορά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Επιμελητήριο κατόπιν πρωτοβουλίας του με αποδέκτη το Τμήμα Τελωνείων, κατέστησε δυνατή την κωδικοποίηση τελωνειακών διευκολύνσεων προς τις επιχειρήσεις.

Περισσότερα