Πενταετής θα είναι η ισχύς των πιστοποιητικών γνησιότητας που εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Πρεσβείες και τα Προξενεία των Φιλιππινών.

Περισσότερες πληροφορίες