Η παρουσίαση των Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της Κύπρου σαν διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και επίσης είχε σαν στόχο να ενημερώσει τους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές για τις ευκαιρίες φοίτησης στα κυπριακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η πρωτοβουλία για την προβολή των προγραμμάτων σπουδών, ανήκε στο ΚΕΒΕ, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στην Αθήνα.

Στην αποστολή συμμετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Frederick University και το UCLan Cyprus.

Όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων επαφών οι φοιτητές που σπουδάζουν στα κυπριακή Πανεπιστήμια είναι αρκετά μεγάλος, με προοπτικές αύξησης τους τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε θέματα που αφορούν πρώτο πτυχίο καθώς και για μεταπτυχιακούς κλάδους.

Κατά τη διάρκεια διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2017, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Κυπριακά πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργούν με βάση την κυπριακή νομοθεσία και τυγχάνουν αναγνώρισης σαν ομοταγή και ισότιμα ως προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τονίσθηκαν επίσης τα επιπλέον κίνητρα όπως είναι το οικείο περιβάλλον της Κύπρου προς τους Ελλαδίτες φοιτητές, η γλώσσα, η κουλτούρα, το ασφαλές περιβάλλον και βεβαίως η πολύ καλή ποιότητα σπουδών που προσφέρεται από το σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από το κοινό (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς συμβούλους, Συνομοσπονδίες Γονέων) ήταν τεράστιο, υπερβαίνοντας ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των διοργανωτών.

Οι προοπτικές για τον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευοίωνες σε ό,τι αφορά τη φοίτηση στην Κύπρο και οι προσπάθειες θα συνεχίσουν με την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και σε άλλους Νομούς και Νομαρχίες της Ελλάδας.