Στα πλαίσια των μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας με τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσθετες δωρεάν μάσκες, για μερική κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων μέχρις ότου υπάρξουν διαθέσιμες μάσκες στην αγορά.

Περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση

Επιχειρήσεις