Το ΚΕΒΕ πληροφορεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει την παράταση των φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Περισσότερα