Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σας ενημερώνει ότι οι φορείς υλοποίησης των πιο κάτω σχεδίων χορηγιών έχουν ανακοινώσει την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων όπως φαίνεται πιο κάτω.

Περισσότερα