Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την παράδοση φορτίων από τις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης.

ΑΠΕ (4)