Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Πανευρωπαϊκή σύμβαση ΡΕΜ – Μεταβατικοί κανόνες καταγωγής.

K (171)