Με σταθερά και επιτυχημένα βήματα  πραγματοποιείτε το familymeans__ fundraiser από το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Λεμεσού (JCI). Το Διοικητικό Συμβούλιο του JCI Λεμεσού πήρε την πρωτοβουλία να συγκέντρωση εισφορές μέσω ενός πρωτοποριακού Instagram challenge.

Περισσότερα