Η Κύπρος θα συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Τουρισμού Υγείας, IMTEC 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2015 στο Ντουμπάι και θα περιλαμβάνει συνεδριακό και εκθεσιακό μέρος.

Η συμμετοχή εμπίπτει στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΚΟΤ για προώθηση της Κύπρου σαν προορισμό Τουρισμού Υγείας.

Στο συνέδριο θα συμμετέχει μεγάλος αριθμός συνέδρων από αρκετές χώρες καθώς επίσης εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών που έχουν σχέση με τον Ιατρικό Τουρισμό.

Εκ μέρους του Φορέα Υγείας θα συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη: Aretaeio Private Hospital, A.I.M.I.S, I.M.T.L, I.C.M.R και R.H.S Ltd. Το περίπτερο του Φορέα Υγείας έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων μελών. Στα πλαίσια της έκθεσης τα συμμετέχοντα μέλη θα πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες επαφές (B2B Meetings)

Οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου προς όφελος του συνόλου των μελών του.