Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν στις 27 Ιουνίου το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη στήριξης των ΜμΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και συμβάλλουν στη διατηρήσιμη ανάπτυξη και στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

Περισσότερες πληροφορίες