Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της τουριστικής βιομηχανίας στη Λεμεσό, και στην Κύπρο γενικότερα, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίας του Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Τον Υφυπουργό καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Κώστας Γαλαταριώτης και ενώπιον του κυρίου Περδίου τέθηκαν αριθμός θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανόμενης της τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, του τουρισμού κρουαζιέρας, της μαρίνας ως λιμένας σκαφών αναψυχής, και άλλα. Συζητήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο οι ενέργειες που μπορεί να αναλάβει το υφυπουργείο προς την κατεύθυνση ποιοτικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Περισσότερα