Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας χαιρετίζει την κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που είχε θεσπίσει τον περασμένο Μάρτιο με νομοθεσία η Βουλή της Ελλάδας και επηρέαζε και την Κύπρο.

Η απόφαση αυτή, που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας, είναι πολύ θετική και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και χωρίς επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Ως γνωστόν, ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, είχε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με σκοπό την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας, κάτι που τώρα επιτεύχθηκε.

Με τη νέα εξέλιξη, η Ελλάδα δεν θα παρακρατεί φόρο 26% για χώρες με “προνομιακό καθεστώς” στις οποίες περιλήφθηκε και η Κύπρος.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, επανέρχεται το καθεστώς που επικρατούσε πριν το Μάρτιο του 2015, κάτι που ικανοποιεί τις επιχειρήσεις Κύπρου – Ελλάδας.