Κατά τον Ιούνιο του 2022 ο Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου (ΣΚΚΚ) εγκρίθηκε σαν μέλος της European Underwater Federation, ενός οργανισμού-ομπρέλα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οργανισμών εκπαίδευσης αυτοδυτών που δραστηριοποιούνται τόσο σε μη κερδοσκοπικούς όσο και σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερα