Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων μας σε σχέση με τον πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Νόμος έχει ψηφιστεί από την Βουλή και θα πρέπει ήδη να εφαρμόζεται. Σκοπός του νόμου είναι να απαγορεύσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που παρατηρούνται στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Περισσότερα