Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον,  Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο αρ. 94(Ι) του 2004 όπως τροποποιήθηκε – «Α» (275). 

Α(275)