Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον  περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμο αρ. 10(Ι) του 2021.

ΑΠ (641)