Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο (Τροποποιητικό) Νόμος αρ. 10(Ι) του 2021.

ΑΠ(650)