Στο δυναμικό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) ως νέο μέλος του εντάχθηκε ο Σύνδεσμος Μικρών Τουριστικών Λεωφορείων.

Περισσότερα