Στα πλαίσια της προώθησης και ανάπτυξης στην Κύπρο του τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος, το ΚΕΒΕ ενέγραψε στη δύναμη του τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI – Association of Cyprus Electronic Money and Payment Institutions).

Περισσότερα