Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτουμε την Ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων κ. Ανδρέα Δημητριάδη, από την 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ