Με περηφάνια εγκαινιάστηκε το ανακαινισθέν κτίριο του ΚΕΒΕ στην παρουσία των Φίλων, των Συνεργατών και των Μελών του ΚΕΒΕ.

Ομιλία