Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κουβέιτ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργάνωσαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Κουβέιτ. Της Αποστολής ηγείτο ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Κύριος ομιλητής στο Φόρουμ ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής. Μετά το πέρας του Φόρουμ το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κουβέιτ παρέθεσε γεύμα για τα μέλη της κυπριακής Αποστολής.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και του Κουβέιτ και η προώθηση της Κύπρου ως Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

Οι Επιχειρηματικές Αποστολές πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Μέσα από τις Αποστολές το ΚΕΒΕ συνεχίζει την έντονη προσπάθεια προώθησης της Κύπρου στο εξωτερικό, για ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου διαφόρων χωρών για τη βελτίωση της κυπριακής οικονομίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός και ως περιφερειακή ή διεθνής βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στην Αποστολή συμμετείχαν 16 κυπριακές επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους.