Οι Κύπριοι εργοδότες ανησυχούν για τις αυξανόμενες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αν παραμείνει ανεμπόδιστη, αυτή η ανησυχητική τάση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καινοτομία και την παραγωγικότητα, τόσο σε τομείς υψηλής καινοτομίας όσο και σε άλλους τομείς υπηρεσιών, μερικοί από τους οποίους ήδη αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προσελκύσουν εργαζόμενους με κίνητρα και ικανότητες.

Περισσότερα