Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων (2018 έως 2021) ετοιμάστηκε σχετικό Διάταγμα που αναφέρεται ως «το περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τέλη και επιβαρύνσεις) Διάταγμα του 2022».

Περισσότερα