Ποιοι ελέγχουν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ: Ποιοι κατέχουν μερίδιο πέραν του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο των δημόσιων εταιρειών;

Περισσότερα