Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΣΕΚΟ, παρακάθισε σε συνεδρίαση για το θέμα της Μαρίνας της Πάφου, την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η μελέτη των δεδομένων της έκθεσης σκοπιμότητας που παρουσιάστηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους μελετητές και η διαμόρφωση κοινών θέσεων αν αυτό καθίστατο εφικτό.

Περισσότερα