ΚΕΒΕ: Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός η ίδρυσηΥφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Διανοίγονται νέοι ορίζοντες για την οικονομία.
ΟΕΒ: Χαιρετίζει τη δημιουργία Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Περισσότερα