Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) έχει εκδώσει Οδηγό Κυβερνοασφάλειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα