Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι μία στις οκτώ Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει υπάρξει θύμα κυβερνοεπίθεσης το 2019 καθώς και το γεγονός ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται συνεχώς και προκαλούν τεράστια προβλήματα και ακόμα ζημιές στις επιχειρήσεις έχει εκδόσει οδηγό/εργαλειοθήκη στην Αγγλική με τίτλο ‘transport cybersecurity toolkit’.

Περισσότερα