Τον Ιούνιο του 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες-Blockchain. Η στρατηγική αυτή συντάχτηκε σε συνεργασία της κυβέρνησης με την Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ), την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ), τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών καθώς και με εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερα