Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τo Νόμο που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2020.

Φ.Κ. (184)