Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Νόμο που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2021. 

ΦΚ (189)