Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Απριλίου 2022 τέθηκε σε ισχύ ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022, Ν 49(Ι)/2022.

Περισσότερα