Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Νόμο που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως του 2022 – Φ.Κ.(188). 

Φ.Κ. (188)