Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Νόμο που τροποποιεί τους Περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2021.

ΦΚ(187)