Σημαντικά προβλήματα, διαχρονικές στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, έθεσε το ΚΕΒΕ στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη.

Σε συνάντηση που έγινε χθες μεταξύ της ηγεσίας του ΚΕΒΕ και του Υπουργού Οικονομικών, τονίστηκε η ανάγκη για λήψη διορθωτικών μέτρων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για εκσυγχρονισμό αναμόρφωση και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ έθεσε τα πιο κάτω θέματα ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

• Την περαιτέρω πάταξη της γραφειοκρατίας.
• Τον έλεγχο της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία.
• Τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες του κράτους.
• Τη ριζική αλλαγή του τρόπου παραχώρησης αυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να στηρίζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών ζητώντας προς τούτο την αλλαγή της απόφασης που προβλέπει την επιλογή τον ονομαστικού ΑΕΠ ως του δείκτη που θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ανώτατου ποσοστού παραχώρησης των αυξήσεων.
• Την ανάγκη εφαρμογής συστήματος πλήρους εναλλαξιμότητας στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
• Την αυτονόμηση των νοσοκομείων ως οργανισμών ιδιωτικού δικαίου για εφαρμογή ενός λειτουργικού ΓΕΣΥ.
• Στην συνάντηση συζητήθηκε επίσης το σοβαρό πρόβλημα της ανισοσκέλειας μεταξύ των αμοιβών και οφελημάτων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα και η ανάγκη λήψης μέτρων για σταδιακή σμίκρυνση αυτής της διαφοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε το ΚΕΒΕ, μεταξύ του 2004 και του 2013 η σχέση Μέσου Μισθού μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε από 1.94 σε 2.25 φορές προς όφελος του Δημόσιου τομέα, ως αποτέλεσμα του διαχρονικού τρόπου παραχώρησης των αυξήσεων στον Δημόσιο τομέα.