Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της.

Περισσότερες πληροφορίες