Το Επιμελητήριο Νέων Κύπρου (JCI Cyprus) ανακοινώνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το έτος 2020, το οποίο αναδείχθηκε κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, κατά τη γενική συνέλευση η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα.

Περισσότερα