Κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, τα εκλεγμένα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πόλυς Γεωργιάδης Πρόεδρος Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ιωσήφ Βιολάρης Αντιπρόεδρος Implant Dentistry Centre
Χριστιάνα Κων/νου Ταμίας Adamantio Dental Centre
Γιώργος Ιωάννου Μέλος ΔΣ PWC
Αγάπιος Κυπριανού Μέλος ΔΣ Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ
Νίτσα Κοιλιάρη Μέλος ΔΣ Fortune Health Resort
Παναγιώτης Τριμηθιώτης Μέλος ΔΣ Tripan Medical Consultants
Γιώτα Σκιτίνη Φλουρέντζου Μέλος ΔΣ Tecoma Services Ltd
Νίκος Σατραζάμης Μέλος ΔΣ Απολλώνειο Νοσοκομείο
Γιώργος Σιακαλλής Μέλος ΔΣ Accessible Cyprus Travel
Πολυκλινική Υγείας Μέλος ΔΣ Θ/Ο

Χρίστος Πετσίδης Γενικός Γραμματέας
Πόλυς Περατικός Εκτελεστικός Γραμματέας

Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης σαν ex-officio μέλη, ο ΚΟΤ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, ο ΠΑΣΥΞΕ, ο ΣΤΕΚ και ο ACTA.

Η έδρα του Φορέα Υγείας βρίσκεται στο ΚΕΒΕ.