Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της Πανδημίας του COVID-19 στους χώρους εργασίας , ανέπτυξε και δημοσίευσε σχετικό διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA).

Περισσότερα