Το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί τους οικονομικούς του εταίρους ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί οι τεχνικές προδιαγραφές για την επικοινωνία Business-to-Government (B2G) με τους οικονομικούς φορείς, του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (CY-UCC-AIS – Automated Import System), το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2023.

Περισσότερα