Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με ανακοίνωση του ενημερώνει σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, ύψους €15 εκατομμυρίων με στόχο την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση τους ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας τους Κύπρου.

Περισσότερα