Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο το Μάρτιο του 2015 ήταν -1,4%, σημειώνοντας πτώση από το -0,8% του Φεβρουαρίου 2015,σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην ευρωζώνη το ίδιο διάστημα ο πληθωρισμός ήταν -0,1%, σημειώνοντας άνοδο από το -0,3% του Φεβρουαρίου 2015, ενώ στην ΕΕ συνολικά ήταν επίσης -0,1% το Μάρτιο του 2015, από -0,3% το Φεβρουάριο του 2015.

Το Μάρτιο του 2015 αρνητικός πληθωρισμός παρατηρήθηκε σε 12 κράτη μέλη. Οι χαμηλότεροι δείκτες σημειώθηκαν στην Ελλάδα (-1,9%), την Κύπρο (-1,4%), την Πολωνία (-1,2%), τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία (αμφότερες με – 1,1%). Οι υψηλότεροι ετήσιοι δείκτες καταγράφηκαν στην Αυστρία (0,9%), τη Ρουμανία (0,8%) και τη Σουηδία (0,7%). Συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2015, ο ετήσιος πληθωρισμός έπεσε σε τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία κι ανέβηκε σε 22.