Στα 1,17 δισ διαμορφώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο πεντάμηνο του 2015 (προκαταρκτικά στοιχεία), παρουσιάζοντας μείωση €161 ή σε ποσοστό 12% σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία οι συνολικές εισαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2015 ανήλθαν σε 2.026427 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 850.790 εκατ , παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε ποσοστό 34% σε σύγκριση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν στα 580.113 εκατ, ενώ οι εισαγωγές από κράτη – μέλη της ανήλθαν σε 1.446.314, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 457.679 εκατ.

Το Μάιο του 2015 οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις το Μάιο διαμορφώθηκαν στα €431,4 εκ., εκ των οποίων €281,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €150,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €181,1 εκ., εκ των οποίων €70,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €110,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.