Νέα μείωση κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο του 2014 οι μισθοί, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, εκτιμούνται στα €2.163 (άνδρες €2.323 και γυναίκες €1.983).

Διορθωμένες προς τις εποχικές διακυμάνσεις, οι απολαβές ανέρχονται στα €1.862.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 2,2% (άνδρες -2,7% και γυναίκες -1,6%).

Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, ήταν -3,3%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4% (άνδρες -0,5% και γυναίκες -0,2%).

Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ήταν -0,9%.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι οι έκτακτες εισφορές εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς καιοι μειώσεις απολαβών αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων και επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.